ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΔΑΣ

Καθημερινά, εμφανίζουμε εδω προτάσεις μόδας και άρθρα απο Ελληνικά fashion blogs

Fringe Tee...

Converse - shorts - t-shirt...this is my favorite -comfortable outfit for Sunday coffee..
New entry..this fringe tee .. I love fringes @ dresses -jacket - skirts - t-shirts
Try it ..
It's cute and stylish..

Have a nice week...
xoxo