Τιμες

Οι τιμές που εμφανίζονται στις σελίδες του Gynaikeia.com είναι αποτέλεσμα πληροφοριών που μας παρέχουν τα καταστήματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο Gynaikeia.com, οι τιμές ανανεώνονται περίπου κάθε 4 ώρες. Αν βλέπετε διαφορές στις τιμές του Gynaikeia.com και του εκάστοτε εμπόρου, αυτό μπορεί να οφείλεται σε τιμή που άλλαξε πριν γίνει η ανανέωση τιμών απο την πλευρά μας ή σε λανθασμένα δεδομένα που αποστέλονται απο τον έμπορο.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης του Gynaikeia.com θα πρέπει να ελέγχει τιμές, διαθεσιμότητες και χαρακτηριστικά πριν προχωρήσει στην αγορά.